X
Public Documents

ArcelorMittal - Letter Afrikaans

Hierdie brief dien om belanghebbende en geaffekteerde partye (B&GP'e) in kennis te stel dat Thabazimbi Iron Ore Mine (Edms) Bpk (Thabazimbi Iron Ore Mine), 'n filiaal van ArcelorMittal Suid-Afrika tans besig is om die Myn se maatskaplike en arbeidsp...

Hierdie brief dien om belanghebbende en geaffekteerde partye (B&GP'e) in kennis te stel dat Thabazimbi Iron Ore Mine (Edms) Bpk (Thabazimbi Iron Ore Mine), 'n filiaal van ArcelorMittal Suid-Afrika tans besig is om die Myn se maatskaplike en arbeidsplan (SLP) te hersien soos vereis ingevolge die Minerale- en Petroleumhulpbronontwikkelingsregulasies, 2004 (soos gewysig).

KENNISGEWING EN UITNODIGING OM KOMMENTAAR

 

Leave HR to the professionals and stay compliant. We'll sort out your Human Resources while you focus on the business of making money!